بنياد مصدق ـ کتابخانه ایرانشناسی

 

دوستان گرامی با اندوه فراوان به آگاهی می‌رسانیم؛ آقای عبدالمجید بیات بنیان گذار بنیاد مصدق روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ در ژنو درگذشت.


بنیاد مصدق ادامه دهنده تلاش و علاقه ایشان برای اعتلای تاریخ و فرهنگ ایران خواهد بود.

 

 

FM  FM  FM

 

بواسطه کتابخانه ایرانشناسی آن به معلومات خود بیافزایید  

بنیادی بنا شده بر اساس قوانین سویس، واقع در کاروژ ژنو، فعال از سال ۲۰۰۰ میلادی

 

Mohammad Mossadegh

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر